KH-0386
KH-0386(1) KH-0386(2)

KH-0386

KIYOKO HATA(キヨコハタ)
3-7号